Welcome
    


EMDOOR-DIGITAL
BROWSING APPLICATIONS GAMES
Rate this app Your rating
Submitting rating...   
  

Rating

0.0

0

Star 5
0

Star 4
0

Star 3
0

Star 2
0

Star 1
0

Description

Volg het laatste nieuws in de snelst groeiende nieuwsapp van Nederland. Download nu de gratis app van De Telegraaf en krijg altijd en overal toegang tot het spraakmakende en laatste nieuws van De Telegraaf. Met deze nieuwsapp mis je niets. Of het gaat om nieuws uit binnen- en buitenland, sport nieuws, entertainment of financieel, De nieuwsapp van De Telegraaf houdt je op de hoogte!

• Makkelijk swipen en tappen tussen nieuwssecties, artikelen, nieuwsfoto’s en nieuwsvideo’s
• Bewaar artikelen om later te lezen in "Mijn leeslijst". De artikelen zijn dan ook te lezen op onze site.
• Volg al je favoriete nieuwsonderwerpen door ze toe te voegen aan "Mijn nieuws". De onderwerpen zijn dan ook te lezen op onze site.
• Reageer op artikelen en lees reacties.
• Klik op nieuwsfoto’s om ze fullscreen te bekijken. En je kunt nog inzoomen ook!
• Deel nieuwsartikelen via Facebook, Twitter, WhatsApp en mail.
• Lees gerelateerde nieuwsartikelen.
• Pas de lettergrootte van artikelen aan via het A-icoontje rechtsboven in een artikel.

De nieuwsapp is gratis beschikbaar. In de app vind je ook Extra artikelen. Deze artikelen bieden het beste van De Telegraaf en opinie van onze bekende columnisten. In de app zijn de Extra artikelen herkenbaar aan het gele label "Extra".

De Extra artikelen zijn toegankelijk voor abonnees met een combi en een digitaal abonnement op De Telegraaf. Abonnees met een print abonnement kunnen hun abonnement uitbreiden tot een combi abonnement met toegang tot de digitale producten.

Ter kennismaking zijn de Extra artikelen nu tijdelijk gratis toegankelijk door een account aan te maken.

We hopen dat je veel plezier beleeft aan de app. Voor vragen en feedback kun je mailen maar apps@telegraaf.nl.

© 2018 TMG Landelijke Media B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.

Gebruiksvoorwaarden: https://www.tmg.nl/nl/algemene-gebruiksvoorwaarden
Privacy: https://www.tmg.nl/privacy
Cookies: https://tmgonlinemedia.nl/gegevensverwerkinginapps/telegraaf.nl

De app maakt gebruik van de volgende permissies:

Locatie:
Wordt door de app gebruikt voor nauwkeurige weersvoorspelling (binnenkort in de app), lokaal nieuws, evenementen en plaatsgebonden advertenties.

Informatie over apparaat-ID en oproep:
Om advertenties juist te kunnen tonen, gebruikt de app het apparaat-ID. Dit is het unieke nummer van het toestel. Op die manier is het mogelijk om een advertentie niet te vaak te tonen op één toestel. De app maakt nadrukkelijk geen gebruik van de Telefoonstatus om bijvoorbeeld telefoonnummers te achterhalen.

Foto's/media/bestanden:
De app gebruikt uw USB-opslag om tijdelijk gegevens zoals foto’s en afbeeldingen op te slaan. Op die manier hoeft de app niet steeds opnieuw die foto’s en afbeeldingen te downloaden. Dit zorgt voor een snellere app.

Apparaat- en appgeschiedenis:
Wordt door de app gebruikt om te bepalen wanneer welke page wordt getoond. Zo weet de app bijvoorbeeld welke page getoond moet worden als een gebruiker de app verlaat om bijvoorbeeld te bellen en vervolgens weer terugkomt in de app.

Bluetooth-verbindingsgegevens:
Wordt door de app gebruikt om verbinding te maken met bluetooth devices zoals bijvoorbeeld beacons. Beacons zijn kleine zendertjes die ingezet worden bij steeds meer winkels, stations, vliegvelden en evenementen. De app gebruikt het contact met de beacons voor het tonen van nieuws, informatie, advertenties en aanbiedingen met betrekking tot die locaties. Om hiervan gebruik te maken moet bluetooth aanstaan. Je kunt bluetooth natuurlijk altijd weer uitzetten op je device.
Follow the latest news in the fastest growing news app in the Netherlands. Download the De Telegraaf free app now and get access to the high-profile and latest news from De Telegraaf anytime, anywhere. You will not miss anything with this news app. Whether it concerns news from home and abroad, sports news, entertainment or financial, De Telegraaf's news app keeps you informed!

• Easy swiping and tapping between news sections, articles, news photos and news videos
• Save articles to read later in "My reading list". The articles can therefore be read on our site.
• Follow all your favorite news topics by adding them to "My News". The topics can also be read on our site.
• Respond to articles and read responses.
• Click on news photos to view them fullscreen. And you can zoom in too!
• Share news articles via Facebook, Twitter, WhatsApp and mail.
• Read related news articles.
• Adjust the font size of articles via the A icon at the top right of an article.

The news app is available free of charge. In the app you will also find Extra articles. These articles offer the best of De Telegraaf and opinion of our well-known columnists. In the app the Extra articles are recognizable by the yellow label "Extra".

The Extra articles are accessible to subscribers with a combi and a digital subscription to De Telegraaf. Subscribers with a print subscription can extend their subscription to a combi subscription with access to the digital products.

To get acquainted, the Extra articles are now temporarily accessible for free by creating an account.

We hope you enjoy the app. For questions and feedback you can mail but apps@telegraaf.nl.

© 2018 TMG Landelijke Media B.V., Amsterdam. All rights reserved.

Terms of use: https://www.tmg.nl/nl/algemene-gebruiksvoorwaarden
Privacy: https://www.tmg.nl/privacy
Cookies: https://tmgonlinemedia.nl/gegevensverwerkinginapps/telegraaf.nl

The app uses the following permissions:

Location:
Is used by the app for accurate weather forecast (soon in the app), local news, events and site-specific advertisements.

Information about device ID and call:
To show ads correctly, the app uses the device ID. This is the unique number of the device. In this way it is possible to not show an ad too often on one device. The app emphatically does not use the Phone Status to find out phone numbers, for example.

Photos / media / files:
The app uses your USB storage to temporarily store data such as photos and images. That way, the app does not have to download those photos and images over and over again. This makes for a faster app.

Device and app history:
Used by the app to determine when which page is displayed. For example, the app knows which page should be displayed when a user leaves the app to call, for example, and then return to the app.

Bluetooth connection data:
Is used by the app to connect to bluetooth devices such as beacons. Beacons are small transmitters that are used at more and more shops, stations, airports and events. The app uses the contact with the beacons to display news, information, advertisements and offers relating to those locations. To use this, bluetooth must be turned on. You can always turn off bluetooth on your device.
READ MORE
Flag this app
Submitting flag...   
  
Good
0
FLAG
Need Licence
0
FLAG
Fake
0
FLAG
Freeze
0
FLAG
Virus
0
FLAG

Add comment +
Comments
Submitting vote...   
  
Submitting comment...   
  
No comments were foundSpecifications
Min SDK: 21
Min Screen: SMALL
Supported CPU: x86, x86-64, armeabi, armeabi-v7a, arm64-v8a, mips, mips64
Your CPU: armeabi-v7a,armeabi
Details
MD5: 34b89a818620ac6f6352654333c7cd91
Signature SHA1: 10:81:44:25:39:0A:2B:B8:3C:33:32:24:B7:34:03:DB:CC:12:60:E9
Developer (CN): Unknown
Organization (O): De Telegraaf
Locality (L): Unknown
Country (C): [NL]
State/city (ST): Unknown
Permissions
android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
Allows an application to access fine (e.g., GPS) location.
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
Allows applications to access information about networks
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE
Allows applications to access information about Wi-Fi networks.
android.permission.GET_ACCOUNTS
Allows access to the list of accounts in the Accounts Service .
android.permission.INTERNET
Allows applications to open network sockets.
android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED
Allows an application to receive the ACTION_BOOT_COMPLETED that is broadcast after the system finishes booting. If you don't request this permission, you will not receive the broadcast at that time. Though holding this permission does not have any security implications, it can have a negative impact on the user experience by increasing the amount of time it takes the system to start and allowing applications to have themselves running without the user being aware of them. As such, you must explicitly declare your use of this facility to make that visible to the user.
android.permission.VIBRATE
Allows access to the vibrator.
android.permission.WAKE_LOCK
Allows using PowerManager WakeLocks to keep processor from sleeping or screen from dimming.
com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE
com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE
nl.telegraaf.permission.C2D_MESSAGE
This app is Trusted  

This classification was assigned because: the application was scanned by the Aptoide Anti-Malware platform and no viruses were detected.

- Scanned with Anti-Virus:

       Zoner Anti-Virus   Sophos Anti-Virus   AptoideGuard Malware Analyzer   McAfee AntiVirus   AVG AntiVirus   Avast AntiVirus   Norton AntiVirus  
No Infections Detected  No Infections Detected

- Application signature compared with developer signature:

check   Application signature match with signature related to the application developer.

- About Aptoide Anti-Malware platform:

- Aptoide Anti-Malware platform analyses applications in run-time and disables potential threats across all stores.

- This system scans all the new application files from the stores and certificates them by comparison against other Android Marketplaces.


  Trusted

Be careful if you choose to install this app. It may have been tampered with, have viruses or malware.


Before proceeding, check the Store's credibility and other user comments. Aptoide always recommends that you only install

Trusted apps.